Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE SVĚTĚ

- počátky soc. práce vycházejí z filantropie a charitativní organizací
- soc. práce má kořeny v křesťanské nauce

ANGLIE

Počátek 19.stol – myšlenkové pravdy liberalistů, kteří byli reformátoři a stále hovoříme o dobrovolnických činnostech
V 19.stol. vznikla samostatná profesní specializace (soc. práce), která se posléze rozšířila do západní Evropy.

OCTAVIA HILLOVÁ – USA - jejím cílem bylo odstraňovat chudobu a špatného bydlení => věnovala řešení bytové problematice a kluby, dílny, jako prevence předcházení chudoby - prohlásila „ chudí nepotřebují almužnu, ale přítele“

ELIZABETH FRIOVÁ – USA
- docházela do věznic, vedla výuku pro děti vězenkyň (kurzy šití)

JANE ADAMSOVÁ – USA
- 2.pol.19.stol založila „Hull House“ soc. ústav fungoval pro přistěhovalce a pomáhal jim překonat bídu.
- 1931 získala NOBELOVU CENU, byla činná proti TBC a prostituci

MARY RICHMONDOVÁ – USA
- na základě individuální soc. práce (se zapsala) řeší situaci toho klienta, vychází ze SOC. a pracuje s rodinou
– východiskem je rodina

od počátku 20.stol. - byla soc. práce ovlivňována poznatky ze SOC a PSY (Freud, Adler, Frankov)
ve 40 letech 20. stol. byl uplatněn v Anglii model ústavní péče => terapeutická komunita (pro duševně choré, pro závislé)

„DAITOP“ = klient je spoluodpovědný za výsledek léčby, vzniká 1. linka důvěry

USA

Po 2.svět válce se v USA proslavila:

FLORENCIE HORISOVÁ
- vycházela z Fredovy psychoanalýzy a prováděla tzv. „Psychosociální terapii“

50 a 60.léta ve světě - velký rozvoj v zemích západní Evropy, život každého jedince se stává problematičtější (bída, poválečný stav, nezaměstnanost)
70.léta - byly dobrovolnické a charitativní organizace a také vznikla svépomocná skupina (anonymní alkoholici= AA 1939 vznik) - nepočetnější svépomocná skupina ve světě
80.léta soc. práce se orientuje na vědy, zabývají se celkovým zkoumáním člověka, rozvíjí se výzkumná činnost, první rasové a etnické konflikty (velkého rázu)

Globální přístup
1) konfliktní teorie - konflikt je přirozený a normální - faktorem je soc. změna vzniká, kdy lidé nemají stejné soc. podmínky pro uspokojování svých potřeb.
2) strukturálně funkční teorie – základní struktura = rodina, odehrává veškerý socializační proces, aby se jedinec začlenil do společnosti, aby fungovaly soc. vztahy