Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

- po 1. svět. válce převzala republika soc. legislativu Rakouska-Uherska
- ochrana pro válečné veterány, invalidy, pozůstalé a nezaměstnané.
- vzniklo Ministerstvo soc. péče
- byly zakládány dobrovolnické organizace
- dochází k profesionalizací a vzdělání soc. pracovníků

- ALICE MASARYKOVÁ iniciovala založení ženské vyšší školy pro soc. péči

- 1935 vznikla Masarykova státní škola zdravotnická a sociální v Praze
- soc. práce u nás čerpala s prací sociologů, psychologů, pedagogů 30.let
- v 50 letech pak zanikla
- 1948 změna politického systému, rozvoj soc. práce zastaven
- názor, že nebude potřeba soc. pracovníků
- model centrálního plánování se SSSR, kulturní a vědecká izolovanost, soc. práce zastavena

MACHAČOVÁ využívala SOC a PSY a chápala celistvost osobnosti

KRAKEŠOVÁ podala ucelenou koncepci případové soc. práce
- studovala kasuistiku soc. případů, s jedinci pracovala
- vypracovala psych. teorii vzniku soc. případu
- vymezila z toho člověka může být „soc. případ“.
- uplatňuje psychosociální přístup a konstatuje, že soc. problém pramení z narušených vnějších a vnitřních vztahů

70.léta období NORMALIZACE – tvrdý režim komunistické éry
- soc. otázky je třeba řešit i v socialismu, jako soc. práce se nerozvijí
1989 SAMETOVÁ REVOLUCE
- nové soc. problémy společnosti, byly skryté režimem (bezdomovectví, uprchlictví, prostituce, problém závislostí, rasová nesnášenlivost)
v 90.letech vznikají 1. oficiální soc. školy (střední, vyšší a vysoké)